Brønnøy trenger like mange nye innbyg­gere som det er folk på dette bildet