Selskapet som eier ambu­lanse­flyene er solgt og får nytt navn

foto