Utreder mulig obli­gato­risk regist­rering av småbåter

foto