Fylkeskommunen gir 250.000 kroner til Vegatrappa

foto