– Oteren trives veldig bra i kulden. Heldigvis

Tirsdag kunne man observere en oter som hadde tatt tilhold i Frøkenosen. Og kulden, den forstyrrer dem ikke nevneverdig.