Kommunestyret behandler følgende saker:

Kjøp av leiligheter - Høgåsmyra

Kjøp av tilleggsareal til 38/14

Kjøp av tilleggsareal til 34/191 - Jan Eirik Hagen

Lading el-bil - VOS

Prosjektering VA – Vega barne- og ungdomsskole