Fagleder tror krisesenter utenfor regionen vil bli mindre brukt