NVE-innsigelser stopper framdriften for settefiskanlegg

foto
Vevelstad Settefisk-prosjektet innebærer nybygg på rundt 20.000 m2 med kaianlegg i fase 1. Kostnadene er ifølge Aquaculture Innovation estimert til 500-800 millioner kroner og satsingen vil ifølge selskapet kunne gi 20–30 arbeidsplasser. Foto: Rambøll