Kommu­nene på Sør-Helge­land gir penger til Ukraina-innsam­ling

foto