Dette tilbudet er gitt siden 80-tallet, og rundt 30 personer melder seg på hvert år. Med buss kjøres eldre rundt i byen for å overvære korps og festkledde barn.

– De som ønsker å være med må melde seg på. Alle blir hentet med buss på sykehjemmet og senere brakt hjem. Rundturen starter ved sykehjemmet, sier Siri Møller i besøkstjenesten Røde Kors Brønnøy.

Etter barnetoget inviterer Besøkstjenesten til sosialt samvær med kaffe, snitter og bløtkake på Røde Kors-huset.

– For mange er dette den eneste muligheten for å komme seg ut og kunne se barnetoget på nasjonaldagen, samtidig som det er et tilbud om sosialt og hyggelig samvær, påpeker Siri Møller.