Etter et forarbeide er det nå klart for asfaltering på en vel 11 km lang strekning på fylkesveg 7234 i Brønnøy. Arbeidene med å legge nytt dekke vil påvirke trafikken i området til et stykke ut i juni, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. – Vi skal ut med store maskiner som tar mye plass, så da er det dessverre nødvendig å stenge vegen. Det gjør vi på kveld og natt når det er minst trafikk, og på maksimalt 2 km av gangen. Vi håper at dét, sammen med to faste gjennomslipp i løpet av natta, gjør ulempene for trafikantene så små som mulig, sier byggeleder Inga-Loise Sætermo Veivåg i fylkeskommunen.

Starter søndag

Asfalteringen starter i enden av Torghattveien på kvelden søndag 5. mai 2024. Den fortsetter i retning Brønnøysundbrua, med en beregnet sluttdato rundt 11. juni. Vegen vil være stengt mellom klokka 21.00 og 07.00, og trafikken får slippe forbi klokka 00.00 og klokka 05.00. Det er fri ferdsel natt til lørdager og søndager, samt natt til helligdagene i mai. Det er Veidekke som gjør asfalteringen på vegne av Nordland fylkeskommune.

Sømna etterpå

Etter at Torghatten – Brønnøysundbrua er gjennomført, er det to strekninger i Sømna som står for tur. Dette er fylkesvegene Dalbotnveien på vel 10 km og Grøtheimsveien på nær 4 km. – Der skal det gjøres noen forarbeider før asfalteringen kommer i gang. På begge disse strekningene vil det bli stengt på dagtid. Vi kommer tilbake til rekkefølge, opplegg og ferie når det nærmer seg, sier Veivåg.

Det skal også asfalteres på Viksjøveien (1 km) og Sømnesvegen (1 km).

Sommeren er tid for vedlikehold og vegarbeid rundt i hele landet. Nordland fylkeskommune oppfordrer trafikantene til å planlegge reisen sin og beregne ekstra tid.

– Følg med på veg- og trafikkmeldingene på 175.no eller ta kontakt med Vegtrafikksentralen på telefon 175. Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre, så er du forberedt på mulig vegarbeid andre steder på ferden, er rådet fra byggeleder Inga-Loise Sætermo Veivåg.