Som tilflytter savnet hun å ha noen å spille på, foreslår kommunale besteforeldre

foto