– Internasjonale undersøkelser er viktige

Kai Myrvang, rektor ved Brønnøysund videregående, trekker frem flere fordeler ved at den norske skole blir testet. Foto: Kristian Vevelstad