Pasient ble ikke kalt inn til time, og døde. Helsetilsynet påpeker svikt i ansvarsforhold og samarbeidsrutiner.