Vegvesenet vil legge ned trafikkstasjonen i Sandnessjøen og beholde Brønnøysund

foto