Revidert nasjonalbudsjett dekker neppe Brønnøys underskudd

foto