Havna får 15 millioner til ny tømmerkai på Gårdsøya

Skogbruksansvarlig Jan Jenssen i Brønnøy og Sømna, havnesjef Sølvi Kristoffersen og styreleder Leif Morten Slotvik er fornøyd med tilsagn om 14,9 millioner kroner til ny tømmerkai. Dersom resten av finansieringen kommer på plass skal kaia bygges langs med der tømmeret ligger på bildet. Foto: Simon Aldra