Fylket gir festivalstøtte, så mye får Rootsen

foto