Aquaculture Innovation planlegger landbasert lakseoppdrett på Toft, vurderer slakteri og slamanlegg

foto