Lakseselskapene må dele mer av kaka, mener utvalgsleder

foto