Fraværsgrensen endres som følge av Korona-viruset

foto