Fylkesveien legges om grunnet bygging av smoltanlegg

foto