Human-Etisk Forbund avlyser alle humanistiske konfirmasjoner

foto