foto
Brønnøysund slik stedet framsto tidlig på 1900-tallet. Ved kai ligger skipene til Torghatten Dampskipsselskap. Foto: Med tillatelse fra Museum Nord, Lofotmuseet.

Streiftog gjennom 100 år – På kryss og tvers i Brønnøysunds historie