Møtet skulle etter planen begynne klokken 10, men ble rundt et kvarter forsinket.

Orienteringer

– SHMIL v/Håkon Johansen

– Brukerundersøkelse Helse v/Janne Lynghaug.

Spørsmål

– Seniorpolitikk v/Siv Aglen

Saksliste

PS 13/23 Handlingsplan for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep i nære relasjoner

PS 14/23 Plan for musikkbasert miljøbehandling

PS 15/23 Kostnader i forbindelse med KAD og tre døgnplasser ved DMS

PS 16/23 Etablering avlastningsbolig Biskop Rosingsgt. 10

PS 17/23 Støttekontakt – kjøregodtgjørelse og timesats

PS 18/23 Ledsagerbevis – aldersgrense

PS 19/23 Faktureringsfrekvens kommunale avgifter og eiendomsskatt

PS 20/23 Valg til representantskapet – Digitale Helgeland IKS