– Vi har klart å snu trenden. Men vi har ikke tenkt å gi oss før dette er en varig endring, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Hun mener at regjeringen er på vei til å fikse fastlegeordningen, og viser fram disse tallene:

– Vi fikk 167 flere fastleger fra januar til oktober i år. Det er fem ganger så kraftig økning som i 2021, sier Kjerkol.

– Så langt i år har 43.000 flere innbyggere fått fastlege, legger hun til.

Tallene er hentet fra Helsedirektoratets siste statusrapport for allmennlegetjenesten, som ble lagt fram fredag.

– Ser effekt av tiltakene

Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen er glad for at rekrutteringen tar seg opp.

– Den negative utviklingen har stoppet opp, sier han.

Han trekker spesielt fram satsingen på såkalte ALIS-avtaler som viktig for utviklingen.

Dette er stillinger hvor legene får et tilrettelagt løp med spesialistutdanning i kommunene, og hvor kommunene gis et statlig tilskudd. Ordningen ble styrket med 50 millioner kroner i fjor, og så langt i år har antallet leger med ALIS-avtaler økt med 513 fra i fjor.

– Vi ser absolutt effekt av rekrutteringstiltakene. Det er også tilbakemeldingene vi får fra de unge legene, at nå er det attraktivt å begynne som fastlege, sier Klev.

Han peker imidlertid på at det fortsatt er store utfordringer i fastlegeordningen.

Stabil mengde utenfor

Statusrapporten viser også at 220.000 innbyggere fortsatt står uten fastlege.

– Det har økt litt, men langt ifra like mye som tidligere. Og det ser ut til å flate ut, sier Kjerkol.

Hun minner om at denne utviklingen skjer til tross for at Norge har tatt imot 58.000 ukrainske flyktninger på to år. Bare i år har antallet innbyggere med rett til fastlege økt med 51.000, ifølge rapporten.

Problemene med fastlegeordningen har vært mange. Det har blant annet vært mangel på fastleger, spesielt i distriktene, høy arbeidsbelastning og krevende økonomi for legene.

– For dem som ikke har fastlege er det en fortvilt situasjon. Vi vet at dette er en veldig god måte å organisere på som andre land misunner oss, sier Kjerkol.

Hun sier at ekspertutvalget for fastlegeordningen har gitt regjeringen mye kunnskap om en komplisert ordning, som de nå skal jobbe videre med.

Allmennlegeforeningen: – Fortsatt underfinansiert

Totalt har regjeringen satt av 690 millioner kroner ekstra til fastlegeordningen i 2023 og har foreslått en styrking på 310 millioner neste år, ifølge Kjerkol.

Lederen i Allmennlegeforeningen mener at fastlegeordningen fortsatt er underfinansiert, og at arbeidsbelastningen er for stor for mange leger.

– Det må en ytterligere styrking av økonomien til. Ikke for at hver enkelt lege skal tjene mer, men for at man kan få flere leger inn uten at dagens ramme må deles på flere, sier Klev.

Han peker også på at mange kommuner har vært nødt til å bruke ekstra penger for å beholde og rekruttere leger, og mener at dagens finansiering av fastlegeordningen ikke er tilstrekkelig.

– Her må staten ta større ansvar gjennom den nasjonale finansieringen, sier han.

Helseministeren vedgår at det fortsatt er en del utfordringer i distriktene.

– Vi ser forbedringer i alle kommunegrupper. Her vil det kunne være lokale forhold som gjør at noen sliter mer, og andre har lyktes. For de minste kommunene er nok utfordringene større mange steder, sier hun.