Har gitt opp å finne årsaken til reindøden i Herøy