– Vi må redusere antall rovdyr i reinbeiteområdene og gjøre det lettere å få fellingstillatelse til rovdyr som gjør skade eller er en trussel mot reinflokken, heter det i en uttalelse som ble vedtatt på fylkesårsmøtet i helgen.

Trøndelag SV mener at det må gjøres en omlegging av rovdyrforvaltningen for å kunne ta vare på både den samiske reindriften og ha levedyktige bestander av rovdyr.

De mener at rovdyrbestanden kan økes i andre deler av landet.

– Store deler av Vestlandet og Sør-Vestlandet er i dag uten rovdyr. Hardangervidda nasjonalpark har ikke bestandsmål for rovdyr. Trøndelag SV går inn for at disse områdene også gjøres om til områder hvor rovdyrene kan leve og etablere seg, heter det i uttalelsen.