Kommunestyret bekrefter skolevedtak og tydeliggjør om SFO