Foreslår at kommunen bruker 110.000 kroner på ny landgang

foto