Helgeland kraft oppretter nytt datterselskap

foto