Fire vil bli hennes arvtaker som oppvekst- og kultursjef