Norsk biogass kan gi like mye kraft som fire Fosen-felt