Av 125 meldte krise­saker i landbruket var 15 loka­lisert til Nord-Norge