Så mange flyktninger bes Vevelstad, Sømna og Bindal om å bosette neste år