Den 21.11.2023 ble aksjeselskapet i Hitra kommune, Miss Wang AS, slettet fra Foretaksregisteret etter å ha avsluttet konkurs. Selskapet ble grunnlagt i 2020.