Kommune­direktør om privat barne­hage: – Har flere barn enn de er godkjent for

Sømna kommune er i dialog med Bakketun barnehage om et mulig misforhold mellom antall plasser og antall barn i barnehagen. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen