Støre åpen for å se på kraftutbygging i vernede vassdrag