Førsteklassingene gleder seg til varm lunsj på skolen

foto