– Ikke-sak for Datatilsynet når opplysningene slettes

foto