Flere kjørelærere for lastebil skal utdannes i nord

foto