Overle­verte 475 under­skrifter og debat­terte med kommune­ledelsen