Bønder er usikre på om de har råd til å produsere mat