Tatt i 209 km/t på E6 i Helgeland: – Svært graverende