Det kommer etter at Borgarting lagmannsrett fredag åpnet for at lisensfellingen kan gjennomføres etter at dyrevernorganisasjoner tok vedtaket om lisensfelling fra Klima- og miljødepartementet til retten.

Den samlede kvoten fra departementet var opprinnelig på inntil 25 dyr, men statsforvalterne har fått myndighet til å utvide kvoten dersom oppdaterte opplysninger tilsier det, opplyser Statsforvalteren i Innlandet fredag kveld.

Det kan for eksempel være opplysninger om at det er flere eller færre dyr i noen av flokkene enn først antatt. Kvoten er derfor utvidet til å gjelde inntil 28 ulver.

Hensikten med lisensfellingen er å ta ut dyrene i revirene Hornmoen, Bograngen, Rømskog og Slettås.

Det er kvotene i Rømskog- og Slettås-revirene som har blitt utvidet, fra henholdsvis åtte til ti og to til tre dyr.