Sømna kommune har fått smitteverndrakter av Tine

foto