Torden­tale fra taler­stolen: – Jeg har null tillit til kommune­direk­tøren, ingen tillit!