Relativ høyderegel kan skape tvil i dronesaker

foto