Nytt stort kokainbeslag på Bama-lager – over to tonn funnet hittil i år