Riksan­tikvaren har merket seg ulike oppfat­ninger i verdens­arvstyret